Start

SENASTE

Styrmedel för cirkulär ekonomi

IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett nytt projekt kallat Policia, Policies for Life-Cycles, an Integrated Assessment, där syftet är att under tre år undersöka vilka…

AKTUELLT

Plastkretsen AB, som är delägare i Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI, och organiserar återvinningen av plastförpackningar, har i en egen revision av deras återvinningsanläggningar funnit...

Det tyska företaget BHS-Sonthofen som är tillverkare av återvinningsmaskiner har nyligen lanserat en ny maskin för effektiv återvinning av restprodukterna från aluminiumåtervinning. Med den...

Företaget re:newcell har i ett pressmeddelande meddelat att byggnationen av deras pilotanläggning för textilåtervinning har påbörjats. Anläggningen ska ligga i AkzoNobels lokaler i Kristinehamn...

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om att ändra miljöbalken för att tydligare och mer samlat införa avfallshierarkin i den svenska lagstiftningen. Avfallshierarkin,...

Enligt den europeiska aluminiumfoliesammanslutningen så ökade återvinningen av aluminiumfolie i olika utförande till 55 % 2013. En ökning med 5 procentenheter från 2010. Ökningen...

I en skrivelse från regeringen till riksdagen så föreslås konkreta åtgärder till bättre hantering av gruvavfall i Sverige. Detta efter att riksdagen lämnade över...

Europa fortsätter att öka andelen återvunnet hushållsavfall till att under 2014 återvinna eller kompostera i snitt 44 % av avfallet enligt Eurostat. Den genomsnittliga...

Klädbytardagen arrangeras varje år av Naturskyddsföreningen och inföll i år den 16 april. Arrangemanget är det största i sitt slag i Sverige och var...